Global


Doświad­czo­ny zespół fir­my Glo­bal zapew­ni two­jej inwe­sty­cji pro­jekt i budo­wę infra­struk­tu­ry.

Obszary naszego działania


Aktualności: POPC - zapraszamy do współpracy
  • Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach programu POPC  biorą udział w konkursie na budowę sieci dostępowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji.